WhatsApp Destek Hattı

Otlak Ayrığı (Agropyron Cristatum)

  • Otlak ayrığı , uzun ömürlü, çok yıllık, kurağa ve soğuğa çok dayanıklı bir yem bitkisidir.
  • Toprak üstünde yumak teşkil ederek büyür.Boyu 50-100 cm uzar.
  • Otu lezzetli ve besleme değeri yüksektir.
  • Aşırı otlatmaya ve çiğnenmeye çok dayanıklı bir bitkidir.
  • Ayrıklar yalnız olarak ekilebildiği gibi, buğdaygil ve baklagil yem bitkileri ile karışık olarak da ekilebilir.Çoğu kez karışık ekimlerde verim artışı %100’ü geçebilir.
  • Otlak ayrığının kuru maddesinin sindirilme ve ham protein oranları diğer ayrık türlerinden daha yüksektir.
  • Otlak ayrığı çok iyi bir toprak tutucudur.Erozyon mücadelesinde de başarılı ile kullanılabilir.
  • Bozulmuş meraların yeniden tesisinde kullanılır.
  • Otlak ayrığının kuru ot verimi , dekarda 150-200 kg civarındadır.İyi tarlalarda verimi iki katına çıkabilir.